Invest

Hovedpunkter

Det har vært et svært sterkt år i aksjemarkedene og vinx indexen endte opp 23%

Ferd Invest leverte en positiv avkastning på 10,3%

Ferd Invest har levert en avkastning på 33% over de siste 5 årene

Ferd Invest har i løpet av 2019 byttet forvalter team, og teamet består nå av Marius Therkelsen og Joakim Gjersøe

1/4

Marked

Markedene i 2019 har vært svært sterke. Det ble i løpet av 2H 2018 priset inn en stor sannsynlighet for at vi ville få en global resesjon i 2019. Dette førte til store fall i verdens børser i 2018. Det viste seg å bli en avmatting av økonomien i 2019, men ingen resesjon, og ledende indikatorer har nå begynt å peke oppover. Kapitalmarkedene har derfor reagert positivt på dette gjennom året og sendt børsene betydelig opp. De globale rentene er også betydelig lavere enn for 18 mnd. siden, dette har bidratt til at multiplene på aksjer har steget og at rentesensitive sektorer som Eiendom og Helse har vært de beste sektorene i 2019, mens finans har vært den svakeste.

Avkastning

Avkastningen til Ferd Invests portefølje ble 10,3% prosent i 2019, dette var lavere enn de nordiske børsene.

De selskapene som bedro best til avkastningen var Dometic, Essity, Elkem og Valmet. De selskapene som bidro mest negativt var Norwegian, Aker Solutions og ISS.

De siste 5 årene har aksjeporteføljen til Ferd Invest gitt en god absolutt avkastning på 33%.

Porteføljen

Pr. 31.12.19 hadde porteføljen en markedsverdi på NOK 3,4 milliarder. Investeringene er fordelt på de tre skandinaviske børsene, samt den finske børsen. De største investeringene ved årsskiftet var Novo Nordisk, Lerøy, Essity og Hexagon.

Organisasjon

Ved utgangen av 2019 bestod Ferd Invest teamet av Marius Therkelsen og Joakim Gjersøe, begge to begynte i Ferd i 2019.